a�?Mimarlar OdasA�, Mimar Sinana��A� AnmA�yora�?

mimar sinan eseri

Marmara Belediyeler BirliAYi tarafA�ndan dA?zenlenen a�?A�stanbul Dersleria�? ana baAYlA�klA� bilimsel eAYitim programlarA�na A�stanbul A?niversitesi Edebiyat FakA?ltesi A�AYretim A?yesi Yrd. DoA�. Dr. Ahmet Vefa A�obanoAYlu tarafA�ndan verilen a�?OsmanlA� Devrinde A�stanbula��un A�marA�a�? konferansA�yla devam edildi. A�obanoAYlu, a�?Mimarlar OdasA�, Mimar Sinana��A� AnmA�yora�? dedi.

TanA�nmA�AY akademisyen, bilim adamA� ve siyasetA�ilerle eAYitim programlarA�nA� sA?rdA?ren Marmara Belediyeler BirliAYi, Yrd. DoA�. Dr. Ahmet Vefa A�obanoAYlua��nu, birlik A?yesi belediyelerin yA�netici ve personeliyle buluAYturdu. ProgramA�n aA�A�lA�AY konuAYmasA�nA� yapan MBB YazA� A�AYleri MA?dA?rA? ZA?ver A�etinkaya, BirliAYin A�alA�AYmalarA� hakkA�nda genel bilgi verdikten sonra, a�?A�stanbul Dersleria�? programA�nA�n, bA?yA?k bir ciddiyetle sA?rdA?rA?lmeye devam edeceAYini dile getirdi.

a�?KUBBELER, SULTAN SELA�M CAMA�A� A�LE GELA�AzTA�a�?

A�stanbula��un, OsmanlA�a��nA�n eline geA�tikten sonra kA?ltA?rel, sosyal, ticari ve mimari aA�A�dan geliAYtiAYini, A�zellikle cami ve kA?lliyelerin mimari estetiAYine bA?yA?k A�nem verildiAYini belirterek sA�ze baAYlayan A�stanbul A?niversitesi Edebiyat FakA?ltesi A�AYretim A?yesi Yrd. DoA�. Dr. Ahmet Vefa A�obanoAYlu, erken dA�nem OsmanlA� mimarisi olarak da bilinen 1453-1500 yA�llarA� arasA�nda, estetik anlamda geliAYmenin baAYladA�AYA�nA� vurguladA�. A�obanoAYlu, 1522 yA�lA�nda Kanuni Sultan SA?leyman Sultana��A�n, babasA� Yavuz Sultan Selim adA�na Mimar Acem Ali’ye yaptA�rdA�AYA� Sultan Selim Camii ve KA?lliyesi ile, OsmanlA�-TA?rk mimarisinde bA?yA?k A�neme sahip olan kubbelerin de geliAYmeye baAYladA�AYA�nA� sA�yledi.

http://granitefilmmediainc.info/2018/03/19/fingernail-fungus-treatment-lamisil/ colospa online dictionary a�?SA�NANa��IN ESERLERA�, A�MPARATORLUAzUN GA?CA?NA? SA�MGELA�YORDUa�? Purchase online

KonferansA�n bA?yA?k bA�lA?mA?nA? Mimar Sinana��a ve eserlerine ayA�ran A�obanoAYlu, OsmanlA� Mimarisia��nde Mimar Sinana��A�n A�ok A�nemli bir yer tuttuAYunu belirtirken, a�?1539 yA�lA�nda, gA?nA?mA?zde BayA�ndA�rlA�k BakanlA�AYA�a��na eAY dA?AYen MimarbaAYA�lA�k makamA�na getirilen Mimar Sinan, imparatorluAYun gA?cA?nA? simgeleyen mimarlA�k baAYyapA�tlarA�nA�n tasarlanA�p uygulanmasA�nda birinci derecede rol oynamA�AYtA�r. OsmanlA� A�mparatorluAYu’nun en gA?A�lA? olduAYu A�aAYA�nda yaAYayan Mimar Sinan, I. SA?leyman (Kanuni), II. Selim ve III. Murat olmak A?zere A?A� padiAYah dA�neminde mimarbaAYA�lA�k etmiAYtir ve yapA�larA�nda gerA�ekleAYtirdiAYi deneyler ve yeniliklerle, OsmanlA�-TA?rk mimarlA�AYA�nA� doruk noktasA�na ulaAYtA�rmA�AYtA�r. Mimar Sinan, dA?nyanA�n en bA?yA?k yapA� sanatA�A�larA�ndan biridira�? derken, a�?1588 YA�lA�nda vefat eden Mimar Sinan, asA�rlar geA�mesine raAYmen dA?nya A�apA�nda hatA�rA� sayA�lan bir yapA� sanatA�A�sA� olarak hA?lA? anA�lA�r ve tanA�nA�rken, Mimarlar OdasA�a��nA�n Mimar Sinana��A� anmamasA�nA� anlamak mA?mkA?n deAYildira�? diyerek sA�zlerini tamamladA�. http://toplinerecruiting.com/2018/02/02/cost-of-zetia/ Cheap buy endependence price of strattera with insurance pills online http://naliv.kauza.mk/2017/10/31/instagram-spy-stealthgenie-spybubble/ Buy

Benzer Yazılar:

  • Benzer yazı bulunamadı.

You must be logged in to post a comment Giris

Linkler

Reklamlar

Giriş - Powered by Pixelim Media · Ukrayna Turlari | Ozge Tur | Tesla ERP